nowemysli.pl
Niebosłów nieskończenie – liryczna symbioza nieba z ziemią – czyli recenzja „Operacji niebo” Marcina Kurcbucha.
Marcin Kurcbuch, filolog polski, miłośnik poezji i kre­atywnych przedsięwzięć, po oczyszczeniu światów ze­wnętrznych i wewnętrznych z granatów, lęków i upadków (zbiór opowiadań Oczyszczenia), przyg…