nowemysli.pl
Dlaczego krowa jest pękata
„(…) musimy jeść. Do tego zaś, by nasze pożywienie mogło rosnąć, na niebie musi płonąć (na swój jądrowy sposób) Słońce”. (P. Atkins, Palec Galileusza, Poznań 2005, s. 158) Ostatnio ir…