nourtv.net
مهدی نخل احمدی | شبکه جهانی نور
مهدی نخل احمدی متولد 1358 در شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی است . وی تحصیلات خود را تا پایان مقطع متوسطه در تربت جام گذرانده و پس از آن مدرک کارشناسی فیزیک هسته ای خود را از داشگاه ملی بیرجند اخذ نموده است . او در دوران دانشجویی در داشگاه بیرجند فعالیتهای متعددی …