nourtv.net
سخن مشاهیر : آموختن عامل جوانی - هنری فورد | شبکه جهانی نور | موضوعات
سخن مشاهیر | فرقی نمی‌کند ۲۰ ساله هستید یا ۸۰ ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی،