norrbotniabanan.se
Vilket framgångsår för Norrbotniabanan!
Bloggtexten till poddavsnittet “#7 God fortsättning”: Först kom regeringens besked om att man bett EU se över möjligheten att förlänga en av de nio stomnätskorridorerna, Scandinavian Mediterranean Corridor även kallad ScanMed. Idag börjar korridoren i Palermo och slutar i Stockholm, men den svenska regeringen har begärt att den ska förlängas till Narvik och till Haparanda-Uleåborg. Det