norrbotniabanan.se
#6:1 Från toppluva till stövel
Under våren 2018 lämnade regeringen in en begäran till EU om att förlänga en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet, från Stockholm vidare mot Haparanda och Narvik. I detta avsnitt får ni följa Elisabeth och Eva i den södra delen av denna transportkorridor från Innsbruck i norr till Valetta i söder. Vilken betydelse har denna korridor