norrbotniabanan.se
Aktuellt läge
Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå finns med i den Nationella Transportplanen gällande åren 2018–2029. I regeringsöverenskommelsen från januari 2019 står att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Planeringen mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015 och förväntas vara klar 2020/2021. Den finansieras med hjälp av medel