nordgrenx2.se
Gillar Malmöborna kommunen på Twitter?
Malmöborna är positiva till Malmö stads närvaro i sociala medier och många tycker att deras förtroende för kommunen har förbättrats efter att de följt något av Malmö stads konton i sociala medier. …