nordgrenx2.se
Hur får man en organisation att anamma ett nytt media?
Sociala medier ger organisationer, företag, offentliga myndigheter m.fl. möjligheten att på ett enkelt sätt bygga upp en relation med sin kunder, medborgare m.fl. Det blir ytterligare en två-vägsko…