nordgrenx2.se
Vad kommer efter Facebook?
Facebook har meddelat att de från och med december 2013 kommer börja strypa företags och organisationers ”organic reach”. ”Organic reach” innebär att företag kan nå ut genom att skaffa sig följare …