nopix.pl
Grzałko grzej! Zamieniając energie elektryczna w cieplną.
Zamiana energii elektrycznej w cieplną w przypadku grzałek wody powstaje poprzez przepływ prądu przez element grzejny w tym wypadku jest to drut oporowy. Najczęściej jest to materiał stopowy, w formie