nonan.vn
Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2015 - Nonan
Là một trong các sự kiện thương mại lớn nhất thủ đô, Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2015 nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn, hứa hẹn tạo ra một “đợt sóng khuyến mại” có 1-0-2. Trong đó, các sản phẩm điện máy sẽ có mức chiết khấu đặc biệt, bởi nhà tài trợ lớn nhất của chương trình chính là Công ty TNHH Thương mại VHC – Chủ sở hữu và điều hành Hệ thống siêu thị điện máy lớn nhất miền Bắc HC.