no.alexanderrybaknews.com
Rybak og studenter fyllte «Bryggaren», Västervik, Sverige – 11.02.2017
VÄSTERVIK: Mängder av förberedelser utmynnade i en stark konsert med 130 barn och unga. Grädden på moset – och inspiratör – var världsartisten Alexander Rybak.