no.alexanderrybaknews.com
Alexander i intervju med «Barnas TV-skole» etter Nyttår og juleshowet i Kiev
Funnet av Ulli C. Lastet opp på YT av Tessa L. Oversatt til Engelsk og subs av Sonya L.