nmf.no
Plast funnet på 10898 meters dyp
Bilde: Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC). En undersøkelse av Global Oceanographic Data Center (GODAC) fra Japan rapporterer plastforurensning i dybden, hvor mer enn 33% av ruskene var makro-plast, hvorav 89% var engangsprodukter, og disse forholdene økte til henholds