nlichurch.org
دعا برای ایران
آیا تابحال برای حال و احوال امروز ایران دعا کرده‌اید؟! آیا می‌دانید باید برای چه مواردی دعای هدفمند داشته باشید؟ و یا آیا این نوع دعاها طبق خواست و ارادهٔ خدا است یا خیر؟