nlichurch.org
طویلهٔ نوزاد آسمانی
آیا می‌دانید بزرگترین واقعهٔ تاریخ جهان در یکی از حقیرترین شرایط ممکن به وقوع پیوسته است؟