nlichurch.org
چرا زنده را از میان مردگان می‌طلبید؟
آیا با عقل بشری می‌شود قیام مسیح از مردگان را توجیه کرد؟ نظر شما دربارهٔ قیام مسیح چیست؟ چرا فرشته برخورد شاگردان را زیر سئوال می‌برد؟