nlichurch.org
شهادت زندگی استیفن از زبان پدرش – اعتراف ایمان ایوب در اوج مصیبت‌ها
آیا می‌توان در اوج سختی‌ها و مصیبت‌ها ایمان خود را همچنان روزهای شادی، اعتراف کنیم؟