nlichurch.org
بحران آساف در زمان تنگی
وقتی بحرانهای وحشتناک زندگی به شما هجوم می‌آورند، رابطه شما با خدا چگونه می‌شود؟ و چگونه از آنها با سربلندی بیرون می‌آیید؟