nlichurch.org
رابطهٔ ما با خدای پدر
رابطهٔ شما با پروردگار آسمان و زمین چگونه است؟ او را چه چیز در زندگی خود می‌دانید؟ تا چه حد به او نزدیک هستید؟