nlichurch.org
موانع شناخت خدا
آیا می‌دانید ضرورت شناخت خداوندی که خود را در پسرش عیسی مسیح شناسانیده چیست؟ و چه چیزهایی مانع این شناخت می‌شود؟