nlichurch.org
زحمات و مصیبتها
آیا می‌دانید منشا رنج و مصیبت در زندگی ما چیست؟ و چرا فرزندان خدا باید دچار اینچنین مشکلاتی بشوند؟