nlichurch.org
شرایط شناخت خدا در زندگی ما چیست؟
آیا تا بحال با خدا از نزدیک ملاقات کرده‌اید؟ آیا می‌دانید خدا به چه کسانی خود را می‌شناساند؟