nks.edu.pl
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna studentów z tytułu plagiatu | Ogólnopolska kampania antyplagiatowa
Plagiat staje się z roku na rok coraz bardziej powszechny, szczególnie wśród studentów. Często jesteśmy świadkami doniesień medialnych na temat ukarania studentów z tego tytułu. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, jakie konsekwencję może przynieść takie zachowanie. Lektura niniejszego artykułu pozwoli zaznajomić się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialność dyscyplinarnej i karnej studentów …