nks.edu.pl
Odpowiedzialność studenta za popełnienie plagiatu w ujęciu cywilnoprawnym i prawnokarnym | Ogólnopolska kampania antyplagiatowa
Należy pamiętać, że popełnienie plagiatu to nie tylko odpowiedzialność dyscyplinarna zawarta w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz powiązanych z nią rozporządzeń, to również odpowiedzialność cywilnoprawna, jak i prawnokarna. Są to dwa aspekty, które potencjalnie mogą być bardziej dotkliwe dla studenta niż katalog kar stosowany w postępowaniu dyscyplinarnym. W momencie popełnienia plagiatu dochodzi bowiem do naruszenia praw autorskich twórcy, …