nishiyamacosame.pih.jp
2016.04.30. 笹オケライブでぐるぐる茶沢
今日は、笹口騒音オーケストラでライブでした。 ぐるぐる茶沢。 下北沢ベースメントバー…