niluferkocyigit.com
Universum En Çekici İşverenler Araştırması 2019 | Nil's HR CAFE
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Mesleklerin Geleceği araştırma raporuna göre, 2022 yılındaki en önemli yetkinlikleri analitik düşünce ve yenilikçilik, aktif öğrenme, yaratıcılık, teknoloji tasarımı,