niluferkocyigit.com
Sanki İçimde Açan Sardunya Bağlılığı... | Nil's HR CAFE
Şirkette şarap gibi yıllanmış çalışanlardan söz ediyorum.. Yanılmadınız.. Onlar ki aslında çalışan bağlılığının işaret lambasıdırlar. Kırmızıyı, sarıyı ve yeşilde geçiş noktalarının hepsini görüp