nilokala.com
تهیه عکس یا فیلم از میکروسکوپ - چگونگی تهیه عکس از نمونه مورد مشاهده در میکروسکوپ؟
نحوه گرفتن عکس و گرفتن فیلم از نمونه مورد مشاهده در میکروسکوپ شاید برای شما هم پیش بیاید که بخواهید تصویری را که با چشم از درون عدسی چشمی میکروسکوپ میبینید را درقالب یک عکس یا یک فیلم ذخیره و بعدا مجدد مورد بازنگری قرار دهید و یا آنرا در اینترنت و یا شبکه