nilokala.com
تصادف مرگبار دو قطار مسافربری در مسیر تبریز به مشهد - کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان
متاسفانه در حدود ساعت هشت صبح روز جمعه پنجم آذر 95 در محدوده ایستگاه هفتخوان واقع در مسیر سمنان - دامغان تصادف دو قطار مسافربری باعث کشته شدن بیش از 40 مسافر و مجروح شدن بیش از 100 نفر از هموطنان عزیزمان شده است. بررسی های اولیه نشان میدهد که تغییر سیستم ناوبری