nikanmehr.com
بازاریابی شفاهی و تلاش‌های خلاقانه برای اینکه دیگران در مورد شما و محصولات شما صحبت کنند
در بازاریابی شفاهی هر شرکت یا کسب وکاری می‌تواند با کمی تلاش محصول یا خدماتی ارائه دهد که مشتری را راضی کند. این نقطه شروع است اما کافی نیست.