niepodlewam.pl
Siew warzyw do gruntu – kwiecień
W kwietniu sieje się warzywa lubiące chłód i krótki dzień. Siew warzyw do gruntu nie może zbyt późny, bo plon będzie mały albo żaden.