nicolaigideon.dk
Sundhedsslaver
Jeg har lige siddet og set nogle af de der sundhedsslaver – otorektikere, rawfoodere etc, altimens jeg tænker på den Hellige Apostel Pavles ord til de Kristne i Philippi (3. kapitel): v17 Eft…