nicolaigideon.dk
Alt er så fantastisk, og ingen er glade!
Kendskab til engelsk nødvendigt. Meget interessant og tankevækkende kommentar til den økonomiske nedgang og den forkælede reaktion på den. Et andet engelsksproget forsøg på at forholde sig til dett…