nicelydunncoaching.com
National Qigong Association
Certified Qigong Instructor