nhungcaunoihay.net
Những thói quen tốt của người giàu có thành công trong cuộc sống - Nhungcaunoihay.net
Thói quen là một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện mà có. Phản xạ có điều kiện là những hành vi (nếp sống, phương pháp làm việc) được lặp đi lại nhiều lần trong cuộc sống và rèn luyện (học tập, làm việc), đó là những hành vi định hình trong cuộcRead More