nhungcaunoihay.net
Cuộc sống hai mặt nói lên những điều đang diễn ra trong xã hội - Nhungcaunoihay.net
Cuộc sống luôn là hai mặt đối lập luôn song song, tồn tại. Bởi thế hận thù và yêu thương luôn song hành cùng nhau khiến cho sự phức tạp cuộc sống luôn tồn tại. Thật giả lẫn lộn khó lường và lòng dạ con người cũng thế. Có thể bạn là người cả tinRead More