nhuavietnhat.com
Sóng nhựa hở (sóng nhựa rỗng) VN09-HL (610x420x190)mm | Nhựa Việt Nhật
Sóng nhựa hở VN09-HL kích thước 1 tấc 9, dùng trong thực phẩm ngành ăn uống siêu thị, dây chuyển sản xuất thực phẩm, may mặc, trái cây, nông sản hạt điều…