nhsaonline.net
Cô chó nổi tiếng thế giới vì làm việc nhà cực siêu
Secret, gần 2 tuổi, hiện sống cùng cô chủ tuổi teen Mary tại Bellingham, Washington, Mỹ. Không chỉ giúp cô chủ sinh viên ngành múa làm việc nhà, Secret còn có thể chơi đàn dương cầm, vẽ tranh, nhảy múa và chơi bóng… Nó dùng miệng và chân để cầm nắm và di chuyển đồ vật.Read More