nhapho.edu.vn
Những dòng bơm chìm hút bùn hiệu suất tốt - Nhà phố Thành Phố Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn, bơm chìm nước thải thuộc dòng máy bơm có thiết kế chuyên dụng được ứng dụng cho các vận hành như: bơm hút bùn hố móng công trình; bơm hút bùn cống rãnh; bơm nạo vét ao hồ cống rãng; bơm trong hệ thống nước thải sinh hoạt của các …