nhalanhdao.vn
Đi một ngày làm, đủ tiêu cả năm: CEO Apple vừa đạt kỷ lục kiếm 3 triệu tỷ đồng chỉ trong 1 ngày làm việc - Nhà Lãnh Đạo
Thành tích của Apple đạt mức kỷ lục trong năm qua thì không có lý do gì tiền đổ vào túi của CEO lại