nhadattoday.net
Thiết kế nhà nửa truyền thống, nửa hiện đại ở Bình Dương
Ngôi nhà ở TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) là nơi sống của một người cao tuổi và 2 gia đình trẻ. Giữa ba thế hệ sẽ có những khác biệt về lối sống, văn hóa. Vì vậy, những thành viên muốn có sự riêng biệt nhưng vẫn cần sự gắn kết gia đình. …