nhadattoday.net
Dubai dự kiến xây thêm 71.000 phòng khách sạn
Theo dự kiến, Dubai sẽ tăng số lượng phòng khách sạn từ 94.000 vào năm 2015 lên đến khoảng 164.000 vào thời điểm diễn ra hội chợ Expo 2020. 71.000 phòng khách sạn sẽ được xây mới tại Dubai Lĩnh vực khách sạn ở Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) hiện có …