nhadattoday.net
Dòng tiền nào đang chảy vào thị trường BĐS cuối năm?
Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam cuối năm 2016 đang ghi nhận sự tham gia của những dòng tiền đa dạng. Về nguồn tín dụng ngân hàng, báo cáo mới nhất của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia cho thấy, tín dụng đầu tư và kinh doanh BĐS 9 …