nhadattoday.net
Bất động sản thương mại Đài Loan lâm vào suy thoái
Giá trị bất động sản (BĐS) thương mại Đài Loan tăng 25,18 tỷ NTD (tương đương 776,99 triệu USD) từ tháng 4 đến tháng 6/2016, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2015. Đóng góp vào sự tăng trưởng này chủ yếu là do giá trị lớn từ giao dịch mua …