nhadattoday.net
Bất động sản sẽ biến động ra sao khi Anh rời khỏi EU?
Các chuyên gia JLL cho biết, Brexit sẽ mang lại cơ hội ngắn hạn cho các nhà đầu tư bất động sản (BĐS) quốc tế nhưng cũng gây ra sự suy yếu về nhu cầu nhà ở đi cùng với sự hạn chế về dòng vốn. Việc bỏ phiếu cho Brexit mang lại …