nhadaiphat.com
NHÀ ĐẠI PHÁT - HAPPY HALLOWEEN LỄ HỘI HÓA TRANG MA QUỶ LỚN NHẤT NĂM
Ngày 31/10 chính là ngày lễ hội hóa trang lớn nhất năm.Ngày lễ Halloween có nguồn gốc từ một lễ hội cổ của người Celtic được biết đến với tên goi là Samhain. Lễ hội Samhain là một hoạt động vào cuối mùa thu hoạch của nền văn minh Gaelic và nhiều khi được xem