nhadaiphat.com
HAPPY BIRTHDAY SẾP LINH THÂN YÊU
Không khí tại Công ty Nhà Đại Phát sáng 10/6 hôm nay vô cùng sôi nổi và cũng không kém phần xúc động và ý nghĩa vì hôm nay là sinh nhật Sếp Linh - người dẫn dắt công ty từ những ngày đầu tiên và cũng là người chị luôn quan tâm lo lắng