nhadaiphat.com
CHUYÊN VIÊN MARKETING
1. Mô tả công việc - Thiết kế hình ảnh ấn phẩm quảng cáo - Tham gia thực hiện các chương trình PR, event của công ty - Kết hợp với các bộ phận trong công ty để lên content và design để làm nội dung - Lập kế hoạch làm việc rõ ràng và hoàn tất báo cáo